Welcome to Cungcapdabo.vn | Aury Việt Nam

Colombia

cungcapdabo-colombia-2

 

 

  • Columbia là dòng da chất lượng cao bán grain.
  • Bề mặt mờ được xử lý với sáp tạo cảm giác rất mềm mại khi chạm vào.
  • Độ dày: 1.1 mm
  • Kích thước: 45 – 46 sqft.

Available Colours

auryvietnam-Col.12600

Col.12600

auryvietnam-Col.12550

Col.12550

auryvietnam-Col.12500

Col.12500

auryvietnam-Col.12490

Col.12490

auryvietnam-Col.12480

Col.12480

auryvietnam-Col.12460

Col.12460

auryvietnam-Col.12400

Col.12400

auryvietnam-Col.12380

Col.12380

auryvietnam-Col.12340

Col.12340

auryvietnam-Col.12300

Col.12300

auryvietnam-Col.12240

Col.12240

auryvietnam-Col.12200

Col.12200

auryvietnam-Col.12180

Col.12180

auryvietnam-Col.12140

Col.12140

auryvietnam-Col.12100

Col.12100

Share