Welcome to Cungcapdabo.vn | Aury Việt Nam

LENA

auryvietnam-lena-11

 

  • Lena là dòng Da bán Grain.
  • Là một trong các bộ sưu tập dòng bán Grain cao cấp với cảm giác rất đỗi mềm mại khi chạm vào.
  • Thiết kế trơn, và đơn sắc trên nền da làm cho bộ sưu tập này thành trở thành thiết kế được các nhà sản xuất nội thất cũng như các nhà thiết kế đương đại tin dùng.
  • Độ dày: 0.9 mm
  • Kích thước: 45 – 46 sqft.
auryvietnam-Col.6400

Col.6400

auryvietnam-Col.6367

Col.6367

auryvietnam-Col.5478

Col.5478

auryvietnam-Col.6622

Col.6622

auryvietnam-Col.5641

Col.5641

auryvietnam-Col.5458

Col.5458

auryvietnam-Col.5454

Col.5454

auryvietnam-Col.5432

Col.5432

auryvietnam-Col.4480

Col.4480

auryvietnam-Col.4430

Col.4430

auryvietnam-Col.4420

Col.4420

auryvietnam-Col.3396

Col.3396

auryvietnam-Col3394

Col.3394

auryvietnam-Col.3392

Col.3392

auryvietnam-Col.3390

Col.3390

auryvietnam-Col.3388

Col.3388

auryvietnam-Col.3370

Col.3370

auryvietnam-Col.3368

Col.3368

auryvietnam-Col.3364

Col.3364

auryvietnam-Col.3360

Col.3360

auryvietnam-Col.3350

Col.3350

auryvietnam-Col.3348

Col.3348

auryvietnam-Col.3343

Col.3343

auryvietnam-Col.3338

Col.3338

auryvietnam-Col.3326

Col.3326

auryvietnam-Col.3324

Col.3324

auryvietnam-Col.3322

Col.3322

auryvietnam-Col.2583

Col.2583

auryvietnam-Col.2577

Col.2577

auryvietnam-Col.2561

Col.2561

auryvietnam-Col.2557

Col.2557

auryvietnam-Col.2547

Col.2547

auryvietnam-Col.2535

Col.2535

auryvietnam-Col.2532

Col.2532

auryvietnam-Col.2527

Col.2527

auryvietnam-Col.2526

Col.2526

auryvietnam-Col.2553

Col.2553

auryvietnam-Col2511

Col.2511

auryvietnam-Col.2500

Col.2500

auryvietnam-Col.2210

Col.2210

auryvietnam-Col.2208

Col.2208

auryvietnam-Col.2206

Col.2206

auryvietnam-Col.White

Col.White

auryvietnam-Col.Verde

Col.Verde

auryvietnam-Col.Black

Col.Black

auryvietnam-Col.7708

Col.7708

auryvietnam-Col.7704

Col.7704

auryvietnam-Col.7701

Col.7701

auryvietnam-Col.7700

Col.7700

auryvietnam-Col.6699

Col.6699

auryvietnam-Col.6688

Col.6688

auryvietnam-Col.6677

Col.6677

auryvietnam-Col.6644

Col.6644

auryvietnam-Col.5484

Col.5484

auryvietnam-Col.2204

Col.2204

auryvietnam-Col.2202

Col.2202

auryvietnam-Col.2200

Col.2200

auryvietnam-Col.443

Col.443

auryvietnam-Col.3328

Col.3328

Share