Welcome to Cungcapdabo.vn | Aury Việt Nam

WIND

auryvietnam-Wind01

 

  • Wind là bộ sưu tập da bán grain, là da hạng nặng trong dòng cao cấp với kết cấu in vân hạt tròn đều trên bề mặt.
  • Bề mặt của Wind được mài rất nhẹ nhàng sau đó in vân lên để xoá đi hầu hết những điểm chưa hoàn hảo.
  • Vì vậy nó giúp cho việc lựa chọn vùng da ở bộ phận cắt của nhà máy sản xuất nội thất trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Độ dày: 1.4 mm
  • Kích thước: 48 – 50 sqft.
auryvietnam-Wind_-_5016

Wind. 5016

auryvietnam-Col.White

Col. White

auryvietnam-Col.Black

Col. Black

auryvietnam-Col.5017

Col. 5017

auryvietnam-Col.5011

Col. 5011

auryvietnam-Col.5009

Col. 5009

auryvietnam-Col.5002

Col. 5002

auryvietnam-Col.4118

Col. 4118

auryvietnam-Col.4116

Col. 4116

auryvietnam-Col.4114

Col. 4114

auryvietnam-Col.4112

Col. 4112

Share