Welcome to Cungcapdabo.vn | Aury Việt Nam

WIND KELATO

auryvietnam-windkelato-01
  • Wind Kelato là bộ sưu tập da bán grain
  • là da hạng nặng trong dòng cao cấp với kết cấu bề mặt in vân hạt tròn, mềm mại và đều.
  • Bề mặt Wind được mài rất nhẹ nhàng sau đó in vân lên để xoá đi hầu hết những điểm chưa hoàn hảo.
  • Vì vậy nó giúp cho việc lựa chọn vùng da ở bộ phận cắt của nhà máy sản xuất nội thất trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
  • Thêm vào đó là việc xử lý hiệu ứng hai tone màu trên bề mặt da, tạo cho bộ sưu tập thêm phần tự nhiên hơn.
  • Độ dày: 1.4 mm
  • Kích thước: 48 – 50 sqft.
auryvietnam-Col.4140TT

Col. 4140TT

auryvietnam-Col.4110TT

Col.  4110TT

auryvietnam-Col.4109TT

Col. 4110TT

auryvietnam-Col.4108TT

Col. 4108TT

auryvietnam-Col.4107TT

Col. 4107TT

auryvietnam-Col.4106TT

Col. 4106TT

auryvietnam-Col.4105TT

Col. 4105TT

auryvietnam-Col.4104TT

Col. 4104TT

auryvietnam-Col.4103TT

Col. 4103TT

auryvietnam-Col.4102TT

Col. 4102TT

auryvietnam-Col.4101TT

Col. 4101TT

Share